אגוז

הנפקות ופיננסים

מקצוענות במימון ציבורי ופרטי

השירותים שלנו

מימון וליווי קבוצות רכישה

באמצעות כלים מתקדמים של מימון מובנה והבנה עמוקה של הרגולציה החלה על משקיעים מוסדיים, יצרה אגוז כלים למימון קבוצות רכישה על ידי משקיעים אלו. אגוז מעמידה, באמצעות שותפיה, מעטפת מלאה לחברי הקבוצה, למארגן ולמממנים על מנת לתמוך במכלול התהליכים הנדרשים ברמה הגבוהה והמהירה ביותר. לצורך כך מופעלים מאגרי מידע רשומים כחוק ומאובטחים כדבעי.

הלוואות ממשקיעים מוסדיים

אגוז רותמת את קשריה עם גופי החיסכון ארוך הטווח בישראל (קופות גמל וקרנות פנסיה) על מנת ליצור פתרונות מימון מקצועיים ומתקדמים שאינם רשומים למסחר בבורסה, לרבות באמצעות קונסורציום מממנים הפועלים במשותף.

הנפקות לציבור בבורסה בת"א

אגוז מוסמכת מטעם רשות ני"ע לפעול בהנפקות לציבור, ומשרתת חברות ציבוריות בגיוסי הון וחוב ממשקיעים מוסדיים ומהציבור הרחב. אגוז שירתה השנה עשרות רבות של מנפיקים בהם בנקים, חברות ביטוח, חברות החזקה, חברות נדל"ן (מניב ויזמי), וחברות מתחום התעשייה, הטכנולוגיה ומדעי החיים.

 

אודות אגוז

אגוז הנפקות ופיננסים מנוהלת ע"י שי זהר (שותף מנהל) ונתי נתן (שותף) - בעלי ניסיון רב בגיוסי הון וחוב בהנפקות ציבוריות ופרטיות כאחד. אגוז מעורבת באופן תדיר בהנפקות רבות של חברות ציבוריות ומשרתת, בין השאר, מנפיקים שהם שחקנים מרכזיים במשק הישראלי. אגוז מקדישה משאבים רבים לצורך מימון פרטי וציבורי בתחום הנדל"ן במיוחד, הן עבור חברות נדל"ן מניב והן עבור חברות יזמיות. בנוסף לכך, יצרה אגוז כלים מתקדמים וחדשניים אשר מאפשרים לגופי החיסכון ארוך הטווח (קופות גמל וקרנות פנסיה) לממן בניה באמצעות הלוואות פרטיות, בפרט בקבוצות רכישה, בהן עוסקת אגוז לצד השגת המימון גם בניהול השוטף של המימון לאורך תהליך הבניה. אגוז מעמידה, באמצעות שותפיה, מערכת טכנולוגית מתקדמת וממוחשבת שמטרתה לענות על כל הצרכים של מימון פרויקטים תחת פיקוח נאמן חיצוני: משלב גיוס המימון, דרך הליך החיתום של חברי הקבוצה (במהירות וביעילות חסרות תקדים), ועד לשלב השוטף וניהול החזר החוב.

 

יצירת קשר

טלפון: 03-6540659

פקס: 03-6540658

אימייל: support@egoz-inv.com

115,911

מ"ר מרובע

1,082

מספר יח"ד
שמומנו

1,167,000,000

היקף עלויות  פרוייקטים עד היום